دین‌محمدی: کاری نکنند از استقلال شکایت کنم

بازیکن و مربی پیشین استقلال گفت که امیدوارم کاری نکنند تا مجبور به شکایت از استقلال شوم.